วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

กระติบข้าววัสดุที่ใช้ทำกระติบข้าว

1.ไม้ไผ่บ้าน
2.ด้ายไนล่อน
3.เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่
4.กรรไกร
5.มีดโต้
6.เลื่อย
7.เหล็กหมาด (เหล็กแหลม)
8.ก้านตาล
9.เครื่องขูดตอก
10.เครื่องกรอด้ายขั้นตอนการสานกระติบข้าว

1.นำปล้องไม้ไผ่มาตัดหัวท้ายเอาข้อออก แล้วผ่าเป็นซีกทำเส้นตอก ขูดให้เรียบและบาง
2.นำเส้นตอกที่ได้มาสานเป็นรูปร่างกระติบข้าว
3.นำกระติบข้าวที่ได้มาพับครึ่งให้เท่าๆกัน
4.ขั้นตอนการทำฝาปิดโดยจักเส้นตอกสานเป็นลายตามะกอก และลายขัด
5.นำฝาปิดหัวท้ายมาตัดเป็นวงกลม ใส่เข้าที่ปลายทั้ง 2 ข้าง
6.ใช้ด้ายไนล่อนและเข็มเย็บเข้าด้วยกันรอบฝาปิดหัวท้าย
7.นำก้านตาลที่ม้วนไว้มาเย็บติดกับฝาล่างที่เป็นตัวกระติบข้าว
8.นำกระติบข้าวที่ได้ไปรมควันเพื่อกันไม่ให้แมลงเจาะ และเพื่อความทนทาน ไม่เกิดราดำ
9.นำไม้มาเหลาเป็นเส้นตอกบางเท่ากับฝากระติบ พันด้วยด้ายไนล่อนแล้วเย็บติดฝาขอบบนเพื่อความสวยงาม
10.เจาะรูที่เชิงกระติบข้าว 2 รู ให้ตรงข้ามกันแล้วทำหูที่ฝาด้านบนตรงกับรูที่เจาะเชิงไว้
11.ใช้ด้ายไนล่อนสอดเข้าเป็นสายไว้สะพายไปมาได้สะดวก สามารถนำมาใช้และจำหน่ายได้

2 ความคิดเห็น: